Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ...Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΊΝΑΙ

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ...Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΊΝΑΙ

Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

Έλλειψη Στέγης - Μία μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη


Το φαινόμενο των αστέγων είναι μία από τις πιο ακραίες και καταστροφικές αποδείξεις της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη το φαινόμενο της έλλειψης στέγης εμφανίζεται ακόμα και στα πιο ανπτυγμένα κράτη της Ε.Ε.
Η οικονομική ύφεση και η ανεργία αυξάνει έναν από τους παράγοντες για την απώλεια στέγης και ως αποτέλεσμα η περιορισμένη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγαση οδηγεί σε αύξηση των άστεγων ανθρώπων. Παράλληλα οι φτωχότεροι άνθρωποι βρίσκονται σε ολοένα πιο δύσκολη κατάσταση, λόγω της ολοένα και αυξανόμενης δαπάνης στέγασης.
Σύμφωνα με μια Έκθεση της ΕΕ, Το 38% των ατόμων που απειλούνται από τη φτώχεια δαπανούν πάνω από το 40 % του διαθέσιμου εισοδήματος τους για τη στέγαση - περισσότερο από το διπλάσιο του μέσου όρου του συνόλου του πληθυσμού.


Η οικονομική ύφεση και η ανεργία αυξάνει έναν από τους παράγοντες για την απώλεια στέγης και ως αποτέλεσμα η περιορισμένη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγαση οδηγεί σε αύξηση των άστεγων ανθρώπων. Παράλληλα οι φτωχότεροι άνθρωποι βρίσκονται σε ολοένα πιο δύσκολη κατάσταση, λόγω της ολοένα και αυξανόμενης δαπάνης στέγασης.
Σύμφωνα με μια Έκθεση της ΕΕ, Το 38% των ατόμων που απειλούνται από τη φτώχεια δαπανούν πάνω από το 40 % του διαθέσιμου εισοδήματος τους για τη στέγαση - περισσότερο από το διπλάσιο του μέσου όρου του συνόλου του πληθυσμού
Η έκθεση σημειώνει επίσης ότι τα δεδομένα από τα κράτη μέλη δείχνουν ότι οι αριθμοί αυτών που κοιμούνται σε υπαίθριους χώρους ή χωρίς κατάλυμα έχει αυξηθεί σε ορισμένες χώρες . Εν μέρει αυτό οφείλεται και στην πρόσφατη ύφεση.

Ανεπαρκείς υπηρεσίες υποστήριξης αυξάνουν το πρόβλημα. Για παράδειγμα, η παροχή κοινωνικής στέγασης είναι μια ανομοιομορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή τους λείπει μια μόνιμη διεύθυνση, οι άστεγοι έχουν δυσκολίες στην πρόσβαση κοινωνικής στήριξης και συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Τι μπορεί να γίνει; Τα κράτη μέλη έχουν την κύρια ευθύνη για την ανάπτυξη πολιτικών για να βοηθήσουν τους άστεγους, ενώ η ΕΕ προσφέρει ένα συντονιστικό ρόλο. Το θέμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας για την καταπολέμηση της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η έκθεση της ΕΕ καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για την καταπολέμηση του προβλήματος των αστέγων που θα συνδυάζουν την οικονομική υποστήριξη για τα άτομα με την αποτελεσματική ρύθμιση και καλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες - ιδιαίτερα σε τομείς όπως η στέγαση, η απασχόληση, η υγεία και η πρόνοια .

Ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών πολιτικών για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης θα αποτελέσει το θέμα μεγάλης διάσκεψης το Δεκέμβριο 2010. Η ευρωπαϊκή συναινετική διάσκεψη για την έλλειψη στέγης φέρνει σε επαφή βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, του τομέα κοινωνικής στέγασης και των ανθρώπων που έχουν βιώσει την έλλειψη στέγης .

Εν τω μεταξύ , το Ευρωπαϊκό Έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (2010) θα συνεχίσει την ευαισθητοποίηση για το θέμα και τον πόνο που προκαλεί σε χιλιάδες ανθρώπους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των εθνικών οργανισμών που εργάζονται με τους άστεγους, έχει ξεκινήσει μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία με τίτλο Τερματισμός Έλλειψη στέγης.

Το μήνυμα της εκστρατείας είναι ότι έλλειψη στέγης είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να επιλυθεί μόνο μέσω της συντονισμένης προσπάθειας για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών και όχι με την επένδυση σε βραχυπρόθεσμα μέτρα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου