Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ...Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΊΝΑΙ

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ...Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΊΝΑΙ

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

ΕΝΑΡΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ


Η πόλη της Αθήνας «φιλοξενεί» έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό πολιτών, οι οποίοι στερούνται βασικών δικαιωμάτων και αναγκών, όπως στέγη, τροφή, υγεία. Με στόχο την καταπολέμηση των επιπτώσεων της φτώχειας και την αντιμετώπιση των όλο και αυξανόμενων κοινωνικών προβλημάτων δημιουργήθηκε το Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης, όπου μέσω της δημιουργίας Κοινωνικών Δομών θέτει σε εφαρμογή ένα σύνολο αλληλοσυμπληρούμενων ενεργειών καταπολέμησης της φτώχειας σε πανελλαδικό επίπεδο.