Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ...Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΊΝΑΙ

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ...Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΊΝΑΙ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕείμαστε

κοινωνικός, μη κερδοσκοπικός φορέας που  δραστηριοποιείται  τόσο στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας  όσο και  στην υλοποίηση δράσεων κατά του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ατόμων και ομάδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

ο φορέας μας…

·        Έχει τη νομική μορφή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας.
·        Είναι αναγνωρισμένος Μ.Κ.Ο. (Μη Κυβερνητικός Οργανισμός).
·         Είναι εγγεγραμμένος  στο Ειδικό Μητρώο της Υ.Δ.Α.Σ. (Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας) του Υπουργείου Εξωτερικών με α/α 103. Η Υ.Δ.Α.Σ. είναι υπεύθυνη για την επίσημη εξωτερική ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια προς χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου.
·        Είναι αναγνωρισμένος κοινωνικός φορέας εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,  που παρέχει Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας (αρ. 09110ΑΕΔ11096084Ν απόφ. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
·        Είναι εγγεγραμμένος φορέας στο Ειδικό Μητρώο του Υπουργείου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Συνεργασίας της τοπικής Κουρδικής Κυβέρνησης (αρ.89).
·        Είναι Εθνικός Εκπρόσωπος στην Διεθνή Ένωση για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας (IASP)

Τι κάνουμε…

Με κύριο άξονα τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, η “ΚΛΙΜΑΚΑ”, αναπτύσσει πολυεπίπεδες δράσεις για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών και των επιπτώσεων του κοινωνικού αποκλεισμού, που υφίστανται ευπαθείς ομάδες πληθυσμού καθώς και άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο, μέσα από ποικίλες πρωτοβουλίες, εθνικά και διακρατικά προγράμματα και παρεμβάσεις στους τομείς της υγείας, της πρόνοιας, της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης.

υποστηρίζουμε έμπακτα

  Ότι η επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα είναι
η πιο αναπτυξιακή και αποτελεσματική επένδυση

διαφοροποιούμαστε:

            Από την λογική και πρακτική της στείρας φιλανθρωπίας...δουλεύουμε:
για τους κοινωνικά αποκλεισμένους μαζί τους

επιδιώκουμε:
ü             την αναπτυξιακή, ισότιμη  κοινωνική ένταξη των κοινωνικά    αποκλεισμένων και  όχι την φιλανθρωπικού τύπου υποστήριξη τουςστοχεύουμε…
Στην πολύπλευρη ενδυνάμωση των κοινωνικά αποκλεισμένων στην κατεύθυνση:


           της υιοθέτησης ενεργού ρόλου  απέναντι στην ζωή
                                   Της υπεύθυνης διεκδίκησης των δικαιωμάτων
     (διαμόρφωση κοινωνικής &  πολιτικής συνείδησης)
                    Της σταδιακής αυτονόμησης
                          Της ισότιμης ένταξης στον κοινωνικό ιστό

Παρέχουμε…

 υπηρεσίες σε όλες τις βαθμίδες φροντίδας: πρόληψη-θεραπεία-αποκατάσταση-αποστιγματισμό


ü                   υπηρεσίες ιατρικές - ψυχιατρικές και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (συμβουλευτική, φιλοξενία, εκπαίδευση, επαγγελματική ένταξη, νομική αρωγή, κ.λ.π)  σε άτομα από ευπαθείς ομάδες με πολλαπλά προβλήματα που χρήζουν συστηματικής και ολοκληρωμένης παρέμβασης.

Στηρίζουμε & ενδυναμώνουμε…

           Άτομα με ψυχιατρικές διαταραχές & σοβαρά ψυχοκοινωνικά
                                          προβλήματα


ü                                  Άτομα που διαβιούν εκτός στέγης ή βρίσκονται σε κίνδυνο

ü                                             Πολιτισμικά Διαφοροποιημένες Ομάδες (Ρομά,                                      Έλληνες   Μουσουλμάνοι, κά )

ü                                                                                           Πρόσφυγες – μετανάστες
ü                                              Θύματα ενδοοικογενειακής βίας, trafficking,
ü                θύματα πολέμου & φυσικών καταστροφών
ü                            Κρατούμενους-Αποφυλακισμένους – νεαρούς παραβάτες
ü               Άλλα άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που
            βιώνουν   την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμόΠιστεύουμε….

 στον  άνθρωπο και στο δικαίωμά του για ποιότητα ζωής πέρα από κάθε διάκριση που γεννά, ευνοεί και αναπαράγει αποκλεισμούς και ανισότητες.


Υπερασπιζόμαστε…

     Πρωταρχικά δικαιώματα ατόμων και ομάδω που σε πολλές των περιπτώσεων στερούνται βασικών και θεμελιωδών αγαθών.


Δημιουργούμε…

        Ευκαιρίες και προοπτικές 
κοινωνικής ενσωμάτωσης και εργασιακής ένταξης

στο πλαίσιο  προγραμμάτων
μέσω των οποίων οι αποκλεισμένοι πληθυσμοί
συμμετέχουν ενεργά
και όχι μόνο
ως αποδέκτες της προσφερόμενης βοήθειας.

Περιλαμβάνουμε…

Στο έμμισθο προσωπικό της «ΚΛΙΜΑΚΑ» άτομα από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (Ρομά, Έλληνες Μουσουλμάνους,πρώην άστεγους,αποφυλακισμένους κ.λ.π

 

 Το ποσοστό των εργαζομένων που προέρχονται από 
ομάδες ευάλωτες
ή υψηλού κινδύνου
ανέρχεται στο 30% του συνόλου
.

     Ενώ, οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται στο σύνολο
του ανθρώπινου δυναμικού του φορέα


Οι δράσεις μας

 

 Συμμετοχή στη ψυχιατρική μεταρρύθμιση και αποασυλοποίηση

 

 Υλοποίηση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης &  κοινωνικής ενσωμάτωσης αποκλεισμένων πληθυσμών


Αναπτυξιακά & ανθρωπιστικά προγράμματα
στο εξωτερικό


 Έρευνα
 Εκπαίδευση

 δίκτυα


Δουλεύουμε για τον άνθρωπο ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, θρησκεύματος, εθνικότητας, χρώματος …Η εμπειρία του φορέα-εμπειρία του δρόμου και του περιθωρίου, εμπειρία της πρόληψης, της θεραπείας και της αποκατάστασης – είναι απόρροια μιας φιλοσοφίας που στηρίζεται στην αποκτημένη δυνατότητα προσέγγισης και κατανόησης των προβλημάτων των αποκλεισμένων, του ξένου, του διαφορετικού, μέσα από τη γνώση και τον σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου