Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ...Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΊΝΑΙ

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ...Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΊΝΑΙ

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

πρόγραμμα πρόληψης και παρέμβασης σε νέους με κίνδυνο έλλειψης στέγηςΤο πρόγραμμα «ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ» αποσκοπεί στην κάλυψη εκείνου του θεσμικού και κοινωνικού κενού που εντοπίζεται στο πεδίο της πρόληψης της έλλειψης στέγης. Τα άτομα που στεγάζονται υπό επισφαλείς συνθήκες κατοικίας (άτομα υπό την απειλή έξωσης, άτομα σε αδυναμία να ανταποκριθούν πλέον σε μισθωμένη κατοικία, άτομα σε κίνδυνο κατάσχεσης ιδιόκτητης κατοικίας κ.λπ.), στην παρούσα φάση, δεν έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχθούν από μία υπηρεσία σε ένα σύνολο αναγκών τους. Το εν λόγω έργο, σε μία ολιστική προληπτική προσέγγιση, αποσκοπεί στην υποστήριξη των ατόμων προκειμένου είτε να διατηρήσουν την κατοικία τους είτε να στεγαστούν εναλλακτικά σε άλλο πλαίσιο, χωρίς να βιώσουν τη διαβίωση στο δρόμο.