Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ...Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΊΝΑΙ

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ...Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΊΝΑΙ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Η «ΚΛΙΜΑΚΑ» αξιοποιεί το κοινωνικό κεφάλαιο που λέγεται εθελοντισμός παρέχοντας τη δυνατότητα σε ευαισθητοποιημένους πολίτες και εταιρείες να συμμετέχουν σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς μέσα από προγράμματα και υπηρεσίες.
Στην «ΚΛΙΜΑΚΑ», η προσφορά  κοινωνικού έργου δεν απευθύνεται μόνο στις άμεσες υπηρεσίες προς  ευπαθείς ομάδες πληθυσμού αλλά επεκτείνεται και στην ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων  υπηρεσιών της..
Οι εθελοντές μας μπορεί να είναι οποιασδήποτε ηλικίας, φύλου, φυλής, θρησκεύματος, κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης και ακαδημαϊκού υπόβαθρου που επιλέγουν να προσφέρουν ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο τους ή τη γνώση τους για τις κοινωφελείς δράσεις της «ΚΛΙΜΑΚΑ», σε εναρμόνιση με τις αρχές ,τους στόχους και τις τρέχουσες ανάγκες του φορέα.

         Εθελοντισμό στην ΚΛΙΜΑΚΑ μπορούν να προσφέρουν
        Φοιτητές ή επαγγελματίες της υγείας - ψυχικής υγείας και των κοινωνικών επιστημών (ιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, εργοθεραπευτές,  κ.λ.π). Προτεραιότητα σε γνώστες χρήσης στατιστικών εργαλείων (SPSS κ.λ.π)
Γνώστες: Η/Υ,  κατασκευής και διαχείρισης  social media / φωτογραφίας, video /κ.λ.π
 μεταφραστές – διερμηνείς
γραφίστες
 Τεχνικοί και συντηρητές κτιρίων (π.χ μπογιατζήδες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, κ.λ.π)
 Οδηγοί με δίπλωμα β΄κατηγορίας

   Ανεξαρτήτως επαγγελματικής ιδιότητας για την κάλυψη αναγκών όπως:

  •                                        Εξεύρεση χορηγιών (fund raising)

  •                                    Δημιουργική απασχόλησης

                          (χειροποίητες Κατασκευές,  θεατρικά    παιγνίδια, χορό  κ.λ.π)

  •                                                                                     Γραμματειακή υποστήριξη

  •                         Συνοδεία  (ΑμΕΑ ή άλλων εξυπηρετούμενων των υπηρεσιών μας )  σε υπηρεσίες υγείας, ψυχαγωγία κ.λ.π


                                       Άλλες χαρακτηριστικά ή / και δεξιότητες:
                               Καλή χρήση του γραπτού και προφορικού λόγουΗ εθελοντική εργασία, κατά περίπτωση, μπορεί να παρέχεται σε δομές της ΚΛΙΜΑΚΑ ή στο χώρο του εθελοντή.

Ιδιαίτερα,  για άτομα  που δυσκολεύονται στην μετακίνησή στους ή στην εργασία σε άλλο χώρο (π.χ Αμεα, άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα κ.λ.π) δίνεται η δυνατότητα παροχής εθελοντικής εργασίας  αποκλειστικά από τον δικό τους χώρο.

ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑς
Στο 210 3417162-3, και με e-mail στο  alamanou@klimaka.org.gr , κατά προτίμηση με ένα σχετικό βιογραφικό ή/και  τον τομέα που επιθυμείτε να παρέχετε εθελοντική εργασία.
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Αλαμάνου Άντα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου