Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ...Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΊΝΑΙ

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ...Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΊΝΑΙ

Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

Έλλειψη Στέγης - Μία μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη


Το φαινόμενο των αστέγων είναι μία από τις πιο ακραίες και καταστροφικές αποδείξεις της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη το φαινόμενο της έλλειψης στέγης εμφανίζεται ακόμα και στα πιο ανπτυγμένα κράτη της Ε.Ε.
Η οικονομική ύφεση και η ανεργία αυξάνει έναν από τους παράγοντες για την απώλεια στέγης και ως αποτέλεσμα η περιορισμένη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγαση οδηγεί σε αύξηση των άστεγων ανθρώπων. Παράλληλα οι φτωχότεροι άνθρωποι βρίσκονται σε ολοένα πιο δύσκολη κατάσταση, λόγω της ολοένα και αυξανόμενης δαπάνης στέγασης.
Σύμφωνα με μια Έκθεση της ΕΕ, Το 38% των ατόμων που απειλούνται από τη φτώχεια δαπανούν πάνω από το 40 % του διαθέσιμου εισοδήματος τους για τη στέγαση - περισσότερο από το διπλάσιο του μέσου όρου του συνόλου του πληθυσμού.

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

Συμμετοχή της "ΚΛΙΜΑΚΑ" στο 5ο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συνέδριο για την Έλλειψη Στέγης

Στο 5ο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συνέδριο για την Έλλειψη Στέγης, με τον τίτλο «Κατανοώντας την Έλλειψη Στέγης και τον Αποκλεισμό από την Κατοικία στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο» συμμετείχε η "ΚΛΙΜΑΚΑ" από τις 16-19 Σεπτεμβρίου 2010 στη Βουδαπέστη.Το Ερευνητικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε από τη FEANTSA (Federation Europeenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri), to Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής και το Metropolitan Research Institute. Η "ΚΛΙΜΑΚΑ" παρουσίασε, μία από τις βασικές εισηγήσεις του Συνεδρίου, έρευνα με τον τίτλο: «Facing the challenge of confronting homelessness in a national economic crisis. A pilot prevention policy model» (Theodorikakou O., Alamanou A., Katsadoros K.).