Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ...Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΊΝΑΙ

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ...Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΊΝΑΙ

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

Συμμετοχή της "ΚΛΙΜΑΚΑ" σε διεθνές εκπαιδευτικό project στην Πολωνία με θέμα τις καινοτόμες στεγαστικές λύσεις και την προώθηση ανθρωποκεντρικών στεγαστικών πολιτικών

Η ΚΛΙΜΑΚΑ προσκλήθηκε να συμμετάσχει ως ελληνικός εκπρόσωπος, στη Διεθνή Εκπαιδευτική Συνάντηση, που πραγματοποιεί ετησίως o ερευνητικός οργανισμός "Building and Social Housing Foundation" - BSHF η οποία θα πραγματοποιηθεί από την 6η έως την 11η Ιουνίου 2010, στο Poznan της Πολωνίας.Το BSHF είναι ένας διεθνής ερευνητικός οργανισμός με επίκεντρο των ερευνητικών του δραστηριοτήτων τον εντοπισμό καινοτόμων στεγαστικών λύσεων και την προώθηση ανθρωποκεντρικών στεγαστικών πολιτικών και πρακτικών, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος.
Στο έργο του BSHF εντάσσεται το Παγκόσμιο Βραβείο Κοινωνικής Κατοικίας, το οποίο θεσπίστηκε το 1985 ως μέρος της συνολικής συμβολής του οργανισμού στο Παγκόσμιο Έτος των Ηνωμένων Εθνών για την Έλλειψη Στέγης.

Το Παγκόσμιο Βραβείο Κοινωνικής Κατοικίας, για το έτος 2009, απονεμήθηκε στο project Οικοδομώντας Συνεργασίες για την Εξάλειψη της Φτώχειας», το οποίο υλοποιείται από το Barka Foundation for Mutual Help, με έδρα την Πολωνία.

“Barka” σημαίνει σωτήρια λέμβος και η φιλοσοφία της οργάνωσης είναι η ενδυνάμωση των ίδιων των ατόμων, προκειμένου να απεγκλωβιστούν από το πλαίσιο της έλλειψης στέγης και της κοινωνικής περιθωριοποίησης. Η οργάνωση ιδρύθηκε το 1990 και, στην παρούσα φάση, παρέχει στέγη για 750
άτομα σε διάφορες κοινοτικές κατοικίες. 50.000 άτομα την τελευταία δεκαετία έχουν επωφεληθεί της «Barka», η οποία, επιπροσθέτως, έχει ιδρύσει 25 προσοδοφόρες επιχειρήσεις, καθώς επίσης, και έχει αποκαταστήσει την εκμετάλλευση της καλλιέργειας δύο μεγάλων πρώην κρατικών αγροτικών Εκτάσεων, προωθώντας πρωτοποριακά τη βιολογική γεωργία. Ακόμα, έχει έναν ενεργό ρόλο στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, δεδομένου ότι δρα διαμεσολαβητικά στη διακίνηση των ανατολικοευρωπαίων εργαζόμενων, σε περιπτώσεις όπου είτε αυτοί καλούνται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, είτε υποστηρίζοντας την ομαλή ένταξή τους στις νέες τους κοινωνίες. Η οργάνωση
«Barka» θεωρείται πως έχει μεγάλη επιρροή στην ανάδυση της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών επιχειρήσεων στη μετα-κομμουνιστική Πολωνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου