Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ...Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΊΝΑΙ

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ...Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΊΝΑΙ

Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ15 Χρόνια Αδιάλειπτης Κοινωνικής Συνεισφοράς
προς τους Άστεγους
Η «ΚΛΙΜΑΚΑ» αποτελεί τον πρώτο κοινωνικό, μη κερδοσκοπικό φορέα στην Ελλάδα που επί δεκαπέντε συναπτά έτη παρέχει υπηρεσίες στήριξης στην ευπαθή κοινωνικά ομάδα των αστέγων. Το διάστημα αυτό προσέφερε στην οργάνωση μια πολύτιμη παρακαταθήκη εμπειριών, αλλά και τεχνογνωσίας, για την αντιμετώπιση προβλημάτων έλλειψης στέγης. Η παρέμβαση της «ΚΛΙΜΑΚΑ» όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε συνολική και ολοκληρωμένη αναπτύσσοντας:

Πολιτικές πρόληψης της απώλειας στέγης (Συμβουλευτική / Διαμεσολάβηση)
·         Πολιτικές επείγουσας παρέμβασης (Streetwork, Προσωρινή Στέγαση / Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη)
·         Πολιτικές μεταβατικής φιλοξενίας (Κοινωνικός Ξενώνας Αστέγων)
·         Πολιτικές επανένταξης (π.χ. εργασιακή ένταξη στη Μονάδα Ανακύκλωσης Χαρτιού μέσω του Κοι.Σ.Π.Ε «Κλίμαξ Plus» κ.ά)
·         Επιστημονική Έρευνα (πρωτοποριακές εμπειρικές έρευνες για το προφίλ των αστέγων , των  παραγόντων απώλειας στέγης στην Ελλάδα, τη διαμόρφωση του φαινομένου κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης κ.ά)

Για τις παραπάνω πολύπλευρες δράσεις αξιοποιήθηκαν, εξαρχής, οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι που βασίστηκαν στην κοινωνική συνεισφορά και τον εθελοντισμό. Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες του Προγράμματος Στήριξης Αστέγων επιβίωσαν μέσω δωρεών και εθελοντικών προσφορών, δίχως καμία κρατική χρηματοδότηση.


Νέα Κατάσταση, Νέοι Στόχοι:
Η «ΚΛΙΜΑΚΑ»  αναπροσδιορίζει τις παρεμβάσεις της
στις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις

Το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης επεφύλαξε επώδυνες συνέπειες στα βιοτικά επίπεδα των Ευρωπαίων Πολιτών. Η Ελλάδα βιώνει με τον πιο δραματικό τρόπο τις επιπτώσεις της κρίσης. Παρότι σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο το ζήτημα των αστέγων αναδεικνύεται στο προσκήνιο, στην Ελλάδα οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις στοχεύουν στη διαχείριση μόνο των πιο ακραίων φαινομένων. Η «ΚΛΙΜΑΚΑ» έγκαιρα επεσήμανε πως ο χαρακτήρας των αναπτυσσόμενων μέτρων είναι ασύμβατος με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές τάσεις και δυσανάλογος του σημερινού μεγέθους προβλήματος. Η διάταξη των τωρινών μέτρων στοχεύει στην πυροσβεστική διαχείριση του προβλήματος (συσσίτια, υπνωτήρια, κλπ) και όχι στη ριζική αντιμετώπιση του (πρόληψη / επανένταξη). Για τον λόγο αυτό είναι και δαπανηρά και αναποτελεσματικά.

Το νέο Δίπολο Παρεμβάσεων : Πρόληψη – Επανένταξη

Με βάση τα νέα δεδομένα η «ΚΛΙΜΑΚΑ» προχωρά σε στρατηγικό αναπροσδιορισμό των παρεμβάσεων της. Συγκεκριμένα προχωράει στην ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης, με παύση  των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου Στήριξης Αστέγων και αναμόρφωση του Ξενώνα Αστέγων, σε ένα συνολικότερο πλέγμα δράσεων που θα υποστηρίζει τη λειτουργία στεγαστικών δομών στο πλαίσιο της κοινωνικής κατοικίας (όπως ο θεσμός εφαρμόζεται από 50ετίας σε ευρωπαϊκά κράτη). Παράλληλα και συνδυαστικά  προγραμματίζει την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Το νέο αυτό στρατηγικό δίπολο της Κλίμακας στοχεύει στη διαμόρφωση ενός εναλλακτικού αυτόνομου μοντέλου κοινωνικής στέγασης που θα στηρίζεται σε ευέλικτες, αυτοσυντηρούμενες ή ημιαυτόνομες οικιστικές μονάδες καθώς και στην άμεση πρόσβαση στην απασχόληση των αστέγων μέσα από βιώσιμες δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Η διαφοροποίηση των αστέγων από παθητικούς αποδέκτες κοινωνικών υπηρεσιών και επιδομάτων σε ενεργούς πολίτες, στον άξονα μιας συντονισμένης προσπάθειας και  ολιστικής παρέμβασης  για την επιστροφή και  επανένταξη τους στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή, είναι οι κατευθυντήριες αρχές της «ΚΛΙΜΑΚΑ». Οι ως άνω δράσεις  αναμένεται να αποτελέσουν  μια   βιώσιμη  πρωτοβουλία  για την αντιμετώπιση του αποκλεισμού από την κατοικία και την απασχόληση,  με πολλαπλασιαστικά οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας.

Η «ΚΛΙΜΑΚΑ» προσαρμόζεται πρώτη στις τρέχουσες, δυσμενείς, συνθήκες και με βασική αρχή  ότι το δικαίωμα στην κατοικία και την αξιοπρεπή στέγαση , αποτελεί θεμελιώδη ανάγκη και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα, συνεχίζει ακόμα πιο εντατικά την προσπάθεια στήριξης της πιο ευάλωτης και κοινωνικά αποκλεισμένης ομάδας πληθυσμού όπως είναι οι άστεγοι συμπολίτες μας.   Σ’ αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι και δεδομένης της μέχρι σήμερα εμπειρίας της,  θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλους όσους από την ενεργό Κοινωνία των Πολιτών όπως  άτομα, φορείς, συλλογικότητες, διάφορες πρωτοβουλίες κ.λ.π. υπήρξαν και συνεχίζουν να είναι αρωγοί και συνοδοιπόροι στην προσπάθεια  αυτή, συμβάλλοντας με κάθε τρόπο στη βιωσιμότητα του Προγράμματος Στήριξης Αστέγων και στην επίτευξη των πολυεπίπεδων στόχων του.
Η εξασφάλιση  του δικαιώματος στη στέγαση σε πρακτικό επίπεδο, που είναι  δυνατόν  να συμβάλει και να μετριάσει τη φτώχεια και τον ακραίο κοινωνικό αποκλεισμό, παραμένει μια σημαντική πρόκληση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ακόμη έως σήμερα.
Πιστεύοντας ότι η συγκεκριμένη κοινωνικοοικονομική συγκυρία επιβάλλει και στην χώρα μας περισσότερο από ποτέ, σήμερα,  το σχεδιασμό και τη συντονισμένη και με συστηματικό χαρακτήρα υλοποίηση  και ανάπτυξη δράσεων εστιασμένης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής με σαφείς και μετρήσιμους αποκαταστασιακούς στόχους, ελπίζουμε ότι η εν λόγω προσπάθειά μας  θα ευοδωθεί  συναντώντας  την ευρεία  ανταπόκριση  και συνηγορία για μια κοινωνία ίσων πολιτών με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

ΚΛΙΜΑΚΑ
Αύγουστος 2014


1 σχόλιο:

  1. Συγχαρητήρια στο blog αυτό! πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο και σταθερή παρουσία στο διαδίκτυο

    ΑπάντησηΔιαγραφή