Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ...Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΊΝΑΙ

Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ...Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΊΝΑΙ

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2010

Ευρωπαϊκή Τυπολογία για τον άστεγο πληθυσμό και τον αποκλεισμό από την κατοικία

Η πρόληψη της έλλειψης στέγης και η επαναστέγαση των αστέγων απαιτεί την κατανόηση των διαδικασιών που οδηγούν σε αυτήν και άρα μια ευρεία αντίληψη για το τι σημαίνει έλλειψη στέγης.H Feantsa ( Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των οργανώσεων που εργάζονται με τους αστέγους), μέλος της οποίας είναι και η ΚΛΙΜΑΚΑ, έχει αναπτύξει μια τυπολογία για την έλλειψη στέγης και τον αποκλεισμό από την κατοικία, που ονομάζεται ETHOS.

Μέσα στο 2009 δημοσιεύτηκε η επικαιροποιημένη τυπολογία ETHOS η οποία καταγράφει σαφείς ορισμούς για την έννοια και τον προσδιορισμό του άστεγου πληθυσμού. Ωστόσο στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα επίσημος ορισμός της έννοιας «άστεγος».
Πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση: www.klimaka.org.gr/newsite/downloads/EL_2009EthosLeaflet[1].pdf


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου